Beleid persoonlijke gegevens

Beleid persoonlijke gegevens

Privacybeleid - website met webwinkel (b2c)

Bij Noa Noa ("NN" of "wij") staan gegevensbescherming en vertrouwelijkheid hoog in het vaandel. Dit privacybeleid bevat duidelijke richtlijnen voor de manier waarop Noa Noa uw persoonsgegevens verwerkt. Verder leggen wij uit hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die u achterlaat en/of verstrekt wanneer u onze website bezoekt en de verschillende diensten op de website gebruikt. Het Privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd en de laatste versie is altijd beschikbaar op onze website.

Gegevensbeheerder en contactgegevens.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van:
NOA NOA A/S
KROGENBERGVEJ 15A
NYRUPGAARD, NYRUP
DK-3490 KVISTGAARD
shop@noanoa.com 

Data Protection Officer/DPO stk@noanoa.com

Verzameling van persoonsgegevens, doel en rechtmatigheid van de verwerking

Wanneer u onze website en/of een van onze diensten gebruikt, worden persoonsgegevens over u verzameld. De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit uw naam, uw e-mailadres en soortgelijke identificatiegegevens, informatie over een online aankoop en over uw navigatie op de website.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens en het doel en de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een of meer toepasselijke wetten:

  • Wanneer u online goederen koopt op nl.noanoa.com Het doel met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is om uw online aankoop in onze webshop te voltooien, evenals het voldoen aan aanvullende wetgeving, zoals boekhouding en boekhouding, en de toepasselijke wet voor het verzamelen en behandelen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6, 1 (b en c).
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de Noa Noa nieuwsbrief. Het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is om u nieuwsbrieven te sturen en de toepasselijke wetgeving voor het verzamelen en behandelen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6, 1, (a).
  • Wanneer u een klantenaccount aanmaakt of u aanmeldt voor een klantenclub/loyaliteitsclub op www.noanoa.com. Het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is om uw lidmaatschap te kunnen beheren en de diensten en voordelen die bij het lidmaatschap horen te kunnen leveren. De toepasselijke wetgeving voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6, 1, (b of f).

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om marketingmateriaal toe te sturen als u daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, tenzij de wetgeving ons toestaat om zonder uw voorafgaande toestemming contact met u op te nemen. 

Noa Noa houdt statistieken bij over welke delen van de site onze gebruikers bezoeken en aan welke producten de gebruikers de voorkeur geven. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens. Kennis over het gebruik van de website door de gebruikers wordt verkregen met behulp van de verzamelde gegevens. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. We gebruiken wel gegevens over hoe onze gebruikers navigeren, om beter te begrijpen hoe onze gebruikers het adres www.nl.noanoa.com gebruiken, en aan de hand daarvan proberen we de website te verbeteren. Wij kunnen niet zien waar u vandaan komt of waar u naartoe gaat op het internet nadat u onze site hebt verlaten. Verder verzamelen we informatie over welke producten onze gebruikers, als eenheid, prefereren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website te verbeteren. Wij verkopen of onthullen geen informatie over hoe onze gebruikers door onze website navigeren en deze gebruiken. Wij verkopen of verstrekken geen informatie over uw aankoopgeschiedenis aan derden. 

Doorgifte aan andere gegevensbeheerders

In het algemeen geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.  Informatie die wordt gebruikt voor de levering van goederen zal echter worden overgedragen aan het verzendbedrijf dat door Noa Noa wordt gebruikt.

Onder specifieke omstandigheden en met verwijzing naar de wetgeving, kan het nodig zijn om informatie door te geven aan overheidsinstanties of de politie.  De informatie kan bijvoorbeeld worden doorgegeven aan de politie in geval van verdenking van creditcardfraude.

In het geval van een reorganisatie, volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf, zal elke bekendmaking in dat verband in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Openbaarmaking aan gegevensverwerkers

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners van Noa Noa die namens Noa Noa diensten leveren, bijvoorbeeld in verband met de verzending van nieuwsbrieven. Deze partners verwerken de persoonsgegevens uitsluitend namens Noa Noa en in overeenstemming met de instructies van Noa Noa . 

Doorgifte aan derde landen

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen. De Commissie heeft besloten dat het beschermingsniveau in derde landen voldoende is.

 Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land. Er zijn technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. U kunt hiervan een kopie krijgen of meer lezen op de volgende link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/data-protection

Verwijdering van persoonsgegevens

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer wij deze niet langer hoeven te verwerken in verband met een of meer van de hierboven in punt 3 genoemde doeleinden De gegevens kunnen echter voor langere tijd in geanonimiseerde vorm worden verwerkt en opgeslagen

  • Alle online aankoopgegevens worden bewaard tot 3 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de aankoop is afgerond. Financiële gegevens worden echter maximaal 5 jaar bewaard na afloop van het kalenderjaar waarin de aankoop is afgerond.
  • Bij afmelding van onze nieuwsbrief wordt u onmiddellijk uitgeschreven, maar documentatie over uw oorspronkelijke toestemming wordt 2 jaar bewaard.
  • Uw lidmaatschap van onze klantenclub wordt verwijderd, indien u langer dan een jaar niet bent ingelogd. Als u zich uitschrijft voor de klantenclub, wordt uw lidmaatschap onmiddellijk verwijderd, maar documentatie over uw oorspronkelijke toestemming wordt 2 jaar bewaard. 

Cookies 

Wij gebruiken cookies op onze website. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies in ons Cookiebeleid, dat u kunt vinden op onze website www.nl.noanoa.com. 

Beveiliging

Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan de hoge normen van ons beveiligingsbeleid. Dienovereenkomstig streven wij ernaar de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen.  Een meer gedetailleerde beschrijving, indien relevant, van de beveiligingsmaatregelen, inclusief of gegevens in gecodeerde vorm worden opgeslagen/doorgegeven en het gebruik van pseudonimisering. 

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u verwerken, maar met bepaalde wettelijke uitzonderingen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering/geautomatiseerde besluitvorming. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren, wissen of blokkeren. Bovendien hebt u het recht om informatie over u te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt, en het recht om deze informatie te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke (gegevensoverdraagbaarheid). 

Intrekking van toestemming

U kunt te allen tijde uw gegeven toestemming intrekken, waarna wij uw persoonsgegevens zullen wissen, tenzij wij de verwerking voor een ander doel kunnen voortzetten. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via shop@noanoa.com. 

Links naar andere websites enz.

Onze website kan links bevatten naar andere websites of naar geïntegreerde sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of voor de praktijken van dergelijke bedrijven met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens. Wanneer u andere websites bezoekt, dient u het beleid van de eigenaren inzake de bescherming van persoonsgegevens en ander relevant beleid te lezen. 

Wijziging van gegevens enz.

Als u wilt dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u hebben vastgelegd, bijwerken, wijzigen of verwijderen, als u toegang wilt krijgen tot de gegevens die over u worden verwerkt, of als u vragen hebt over bovenstaande richtlijnen, kunt u contact met ons opnemen via shop@noanoa.com . U kunt ons ook schrijven op het volgende adres:

NOA NOA A/S
KROGENBERGVEJ 15A
NYRUPGAARD, NYRUP
DK-3490 KVISTGAARD
shop@noanoa.com

 

Klachten

Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail, telefoon of brief contact met ons opnemen zoals aangegeven in punt 14 hierboven. U kunt ook contact opnemen met het Bureau voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/data-protection